• Løn
  Løn
  Vil du vide mere om
  Løn
  LØNSTYRING?
  Med et lønkursus er du på rette vej.
  Løn
  Løn
  Løn
  Løn
  Løn
  Indberetning
  Lønseddel
  Afstemning

Få indblik i hele processen omkring løn- og personaleadministration Med et lønkursus er du på rette vej.

Vil du vide mere om...

Ansættelse

Ansættelses -kontrakt, -brev, -bevis

Funktionærloven

Gennemgang af lovgivningen på området.

e-indkomst

Hvem skal indberette, tidsfrister.

Skattekort

Hovedkort, bikort, frikort og fradrag.

Refusioner

Hvem, hvornår, hvordan.

Indberetninger

Løn, personalegoder, refusion.

Lønsedler

Udarbejdelse og gennemgang af lønsedler.

Feriepenge

Afregning og opgørelse af feriepenge.

Sygdom og barsel

Regler, lovgivning, refusion.

Lønsystemer

Udvalg af forskellige lønsystemer.

Få styr på lønnen

Et lønkursus gennemgår alle de områder, man bør have kendskab til ved lønadministration. Det er vigtigt, den lønansvarlige kender og kan forklare en lønseddel, både indhold og udregning. Derudover skal man kunne indberette og afstemme lønudbetalinger.

Det lønner sig

Som lønansvarlig skal man kende mulighederne for refusion af flere lønomkostninger, f.eks. under barsel, ved sygdom og for elever. Overholdes tidsfristerne ikke, mistes muligheden for refusion. Efter deltagelse på et lønkursus, vil kursisten være bekendt med forskellige refusionsmuligheder.